WSPÓLNOTA TOTUS TUUS TOTA TUA

 

 

Co znaczy słynne zawołanie „TOTUS TUUS”?

    Czy wiesz, że w nim możemy odnaleźć tajemnicę świętości Jana Pawła II? Czy wiesz, że ta tajemnica jest nierozerwalnie połączona z tajemnicą fatimską? …TOTUS TUUS - Cały Twój… TOTA TUA - Cała Twoja… z małej niebieskiej książki „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Jan Paweł II poznał, czym jest całkowite oddanie się w niewolę miłości Matce Bożej, po to, aby całkowicie należeć do Jezusa. Ludwikowe „Totus Tuus” stało się mottem duchowej drogi papieża, ale dokonało się w pełni 13 maja 1981 roku. Wtedy dokonano zamachu, w tej samej godzinie, w której Matka Boża przyszła do dzieci z Fatimy, i dzięki interwencji Maryi papież został ocalony. Kula zmieniła bieg w cudowny sposób i nie zabiła Jana Pawła II. Później Papież zaświadczył, że to Matka Boża uratowała mu życie, aby spełnił Jej posłannictwo i oddał świat Niepokalanemu Sercu jak prosiła, aby ustrzec go przed karą.

    Znamienne są Jego słowa: „ ...Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.”

 

TOTUS TUUS TOTA TUA… Jak to się stało?

    W dniu 23 kwietnia, w uroczystość patrona Polski, św. Wojciecha, modliliśmy się przy Cudownym Krucyfiksie i relikwiach Jana Pawła II w Katedrze Gnieźnieńskiej, matce polskich kościołów.  Zrodziło się wtedy pragnienie, aby powstała wspólnota modlitewna. To było nasze poczęcie. A w ten wyjątkowy dzień - 13 maja 2017 – narodziła się TOTUS TUUS TOTA TUA. „Mówimy „Gniezno” - to znaczy „gniazdo”! Gniazdo narodu, kolebka. Nad kolebką zawsze pochyla się kobieta, matka…” – wspominamy słowa papieża. I my poczuliśmy się niemal jak pisklęta w orlim gnieździe, nad którymi pochyla się Matka Boża.

 

Dlaczego Wieczernik?

    Nasze spotkania nazwaliśmy modlitewnymi wieczernikami, czując się zaproszeni słowem Pisma Świętego: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.” (Dz 1, 14).  Jak wszyscy pamiętamy, Jan Paweł II przyjechał do Polski z pierwszą pielgrzymką 2 czerwca 1979 roku, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego ucałował polską ziemię i zawołał: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. A w dzień Pięćdziesiątnicy, 3 czerwca, przybył do Gniezna jak do wieczernika, nazywając to miejsce kolebką Kościoła. Wtedy powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22)... Kościół ostatecznie rodzi się z mocy tych słów, rodzi się z mocy tego tchnienia, przygotowywany przez całe życie Chrystusa, rodzi się definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko, wówczas, gdy apostołowie[...]przejmują od Niego Ducha Świętego... Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt”. W Jerozolimskim wieczerniku uczniowie trwali na modlitwie z Maryją i to Ona właśnie - Królowa Apostołów, wciąż kształtuje nowych apostołów przez Ducha Świętego w Jej duchowym macierzyństwie. Dlatego wspólnota TOTUS TUUS TOTA TUA chce wołać dzisiaj o Ducha przez Niepokalane Serce Maryi razem z Janem Pawłem II – „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

 

Dlaczego Fatima?

    Papież, następca apostoła Piotra, był świadomy roli Matki Bożej w zbawczej misji Jezusa i dlatego całym sercem odpowiedział na Jej wezwanie w Fatimie. Zapragnęliśmy na nie odpowiedzieć tak jak On. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz to nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo.” – mówił nasz ukochany papież. Wielką zachętą dla nas, potwierdzającą te słowa, był list polskich biskupów skierowany do Kościoła w stulecie objawień fatimskich: „[...]Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. (...) Oby Pan Bóg dał naszej Ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących. [...] W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane, a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie. […]”.

Szczegółowe informacje w biuletynie >>