Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Każdego miesiąca spotykamy się w Lubczu. Szczegółowych informacji szukaj na stronie głównej.

  W Fatimie Matka Boża powiedziała dzieciom: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami.” Po przerażającej wizji piekła Matka Boża oznajmiła pastuszkom: „Widziałyście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Pan Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca, gdyż wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. To nabożeństwo wyraża się w poświęceniu się Jej Niepokalanemu Sercu, codziennej modlitwie różańcowej, a przede wszystkim w praktyce pierwszych sobót miesiąca.    Sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi, dając nam ten wielki dar. Niech szczególnym zaproszeniem w tym czasie będzie fragment listu biskupów polskich na stulecie objawień: „Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. I odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.”

    W słynnej wizji ks. Jana Bosko papież bezpiecznie przycumował atakowany okręt Kościoła do dwóch jaśniejących filarów – Eucharystii („Ocalenie Wiernych”) i Matki Bożej Niepokalanej („Wspomożenie Wiernych”). A więc ratunkiem jest Eucharystia jako centrum naszego życia i prawdziwe nabożeństwo do Maryi, Matki Najświętszej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca należy spełnić cztery warunki:

1 / Należy przystąpić do spowiedzi w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca. Przed spowiedzią – co istotne – należy wzbudzić intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Można wyspowiadać się też wcześniej, najważniejsze, aby być w stanie łaski.

2 / Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

3 / Odmówić jedną część różańca, również w intencji wynagradzającej.

4 / Podjąć przynajmniej 15-minutowe rozmyślanie nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańca.

Dlaczego nabożeństwo pierwszych sobót należy odprawiać co najmniej
pięć razy z rzędu?

Siostra Łucja odpowiada:
„Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: «Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.

Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki.

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach»”.